Novi statut RD Radlje

Da bi v spomladanskem delu leta 2015 uspešno sprejeli novi statut RD Radlje Predsedstvo Ribiške družine Radlje ob Dravi ponovno

P O Z I V A

vse člane ribiške družine Radlje ob Dravi k javni razpravi k predlogu statuta, kakor je objavljen na spletni strani RD. Zaradi sklica zbora ribičev in usklajevanja pripomb z obstoječim predlogom statuta se sprejemajo vse pripombe in predlogi do 31. januarja 2015. Predlogi in pripombe pošljite pisno na naslov ribiške družine: RD Radlje, Zgornja Vižinga 1, 2360 Radlje ob Dravi ali na e- naslov družine: info@rdradlje.si

PREDLOG STATUTA IN ŽE OBSTOJEČ STATUS NAJDETE TUKAJ ALI S KLIKOM NA SPODNJE POVEZAVE:

Predsednik Ribiške družine Radlje

Viktor Puhr

Radlje ob Dravi, 15.11.2014

Pozdravljeni na spletni strani RD Radlje

RD Radlje po številu članstva sodi v srednje veliko ribiško družino v Sloveniji. V zadnjih letih beležimo 180 do 200 članov ter 10 do 20 mladih ribičev. Članstvo naše družine je organizirano po teritorialnemu principu v temeljne enote s sedežem društva, ki je  v občini Radlje ob Dravi .RD Radlje izvaja svojo osnovno poslanstvo z rednim in strokovnim delom odborov  ter komisij . Zaradi uspešnejšega usklajevanja in realizacije društvenih ter strokovnih načrtov smo s sosednjimi RD združeni v ZRD  Maribor. Na nivoju zveze iščemo skupne poti, ki so vitalnega značaja vseh RD to pa so področja, kot so varstvo voda ,gospodarska dejavnost z ohranitvijo avtohtonih vrst rib , izobraževanje  ter tekmovalna dejavnost .

  • drava2
  • drava1
  • drava5
  • drava4