Novi status RD Radlje

Da bi v spomladanskem delu leta 2015 uspešno sprejeli novi statut RD Radlje Predsedstvo Ribiške družine Radlje ob Dravi ponovno

P O Z I V A

vse člane ribiške družine Radlje ob Dravi k javni razpravi k predlogu statuta, kakor je objavljen na spletni strani RD. Zaradi sklica zbora ribičev in usklajevanja pripomb z obstoječim predlogom statuta se sprejemajo vse pripombe in predlogi do 31. januarja 2015. Predlogi in pripombe pošljite pisno na naslov ribiške družine: RD Radlje, Zgornja Vižinga 1, 2360 Radlje ob Dravi ali na e- naslov družine: info@rdradlje.si

PREDLOG STATUTA IN ŽE OBSTOJEČ STATUS NAJDETE TUKAJ ALI S KLIKOM NA SPODNJE POVEZAVE:

Predsednik Ribiške družine Radlje

Viktor Puhr

Radlje ob Dravi, 15.11.2014

Obvestila

RIBNIK REŠ

OBVEŠČAMO VAS, DA JE RIBNIK ODPRT ZA RIBOLOV OD SOBOTE 18.10.2014 DO ZALEDENITVE RIBNIKA VSE DNI. ODPRT JE OD 8 URE ZJUTRAJ DO 18 URE POPOLDAN.

Želimo vam dober prijem!


OBVESTILO NEKDANJIM ČLANOM RD Radlje ob Dravi

Vsi, ki želite obnoviti članstvo v Ribiški družini Radlje ob Dravi, pokličite v tajništvo na telefon 031668310, kjer boste dobili  navodila za plačilo članarine za leto 2014. Način plačila članarine in letne ribolovne dovolilnice je možen samo s položnico na:

Naslov: Ribiška družina Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 1, 2360 Radlje ob Dravi.  Številka žiro računa (IBAN): SI56 1010 0004 9109 155, namen plačila: članarina 2014

Referenca: SI00 2014

Dober prijem!

Pozdravljeni na spletni strani RD Radlje

RD Radlje po številu članstva sodi v srednje veliko ribiško družino v Sloveniji. V zadnjih letih beležimo 180 do 200 članov ter 10 do 20 mladih ribičev. Članstvo naše družine je organizirano po teritorialnemu principu v temeljne enote s sedežem društva, ki je  v občini Radlje ob Dravi .RD Radlje izvaja svojo osnovno poslanstvo z rednim in strokovnim delom odborov  ter komisij . Zaradi uspešnejšega usklajevanja in realizacije društvenih ter strokovnih načrtov smo s sosednjimi RD združeni v ZRD  Maribor. Na nivoju zveze iščemo skupne poti, ki so vitalnega značaja vseh RD to pa so področja, kot so varstvo voda ,gospodarska dejavnost z ohranitvijo avtohtonih vrst rib , izobraževanje  ter tekmovalna dejavnost .

  • drava2
  • drava1
  • drava5
  • drava4