Predstavitev

RD Radlje po številu članstva sodi v srednje veliko ribiško družino v Sloveniji. V zadnjih letih beležimo 180 do 200 članov ter 10 do 20 mladih ribičev. Članstvo naše družine je organizirano po teritorialnemu principu v temeljne enote s sedežem društva, ki je  v občini Radlje ob Dravi. RD Radlje izvaja svojo osnovno poslanstvo z rednim in strokovnim delom odborov  ter komisij . Zaradi uspešnejšega usklajevanja in realizacije društvenih ter strokovnih načrtov smo s sosednjimi RD združeni v ZRD  Maribor. Na nivoju zveze iščemo skupne poti, ki so vitalnega značaja vseh RD to pa so področja, kot so varstvo voda ,gospodarska dejavnost z ohranitvijo avtohtonih vrst rib , izobraževanje  ter tekmovalna dejavnost .

Reka Drava predstavlja najpomembnejšo športno ribolovno vodo s katero gospodari RD Radlje. Vodno površino reke Drave predstavljata dva ločena ribiška  revirja; Drava 3, ki zajema vodno  površino od HE Vuzenica do HE Vuhred ter Dravo 4 ,ki predstavlja vodno površino reke Drave od zajezitve HE Vuhred do HE Ožbalt. Oba ribolovna revirja  sta izrazito  ciprinidnega  značaja Najpogostnejše vrste rib, ki naseljujejo reko Dravo pa so: mrena, podust, klen , ploščič, rdečeoka , rdečeperka,zelenika, predatorske vrste  ščuka, smuč ,som ter v  predelih izlivov potokov v reko Dravo potočna postrv in lipan.

Drava