POZDRAVLJENI NA SPLETNI STRANI RIBIŠKE DRUŽINE

RADLJE OB DRAVI

Ribiška družina Radlje ob Dravi sodi med srednje velike ribiške družine na Slovenskem. Upravljamo z radeljskim ribiškim okolišem, ki se nahaja na skrajnem severu Slovenije v zgornje Dravski dolini. Naš okoliš zajema reko Dravo z vsemi njenimi pritoki na področju občin Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. Pohvalimo pa se lahko tudi s komercialnim ribnikom Reš, ob katerem imamo svoj ribiški dom in sedež družine.

 

 

V svojih vrstah beležimo okoli 200 članov, od tega 14 mladih ribičev in kar nekaj starejših članov nad osemdeset let, kar priča o dolgoletni tradiciji. Zaradi lažjega in usklajenega delovanja  smo povezani v Zvezo ribiških družin Maribor in Ribiško zvezo Slovenije.

Osnovne naloge naše ribiške družine so ohranjanje narave, skrb za vode in varstvo  ribjih vrst.

 

Uresničevanje le-teh zajema številne aktivnosti, med najpomembnejšimi je gospodarjenje z vodami, upravljanje z ribjimi populacijami, predvsem varstvo in ohranjanje domorodnih vrst rib, ki so z vidika ohranjanja biotske pestrosti izjemno pomembne, skrb za vzgojo mladine in negovanje ribiške tradicije na našem področju.

V okviru ribiške družine deluje več komisij in odborov, ki skrbijo, da delo poteka strokovno in učinkovito.

Na naši spletni strani najdete vse potrebne podatke in informacije o našem delu in aktivnostih, povezanih z ribištvom na našem področju.

DOBRODOŠLI IN DOBER PRIJEM!