Pravila ribolova 2015

Ribiči lahko izvajajo športni ribolov v skladu z ZAKONOM O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU, PRAVILNIKOM O RIBOLOVNEM REŽIMU V RIBOLOVNIH VODAH, ki ga je izdalo ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Ter po PRAVILIH IZVAJANJA RIBOLOVA ZA LETO 2015, KI JIH PREDPISUJE PREDSEDSTVO RD RADLJE.

– Začetek ribolova salmonidov v potokih je 01. april.

– Konec ribolova salmonidov v potokih je 30. september.

– Na drstiščih (od radeljskega potoka gorvodno mimo otoka v reki Dravi, Tilkov zaliv v celoti, ter plitvina pri gostišču Šarman od izliva potoka Ledergas do domačije Čas ), je ribolov prepovedan od 1. februarja do 30. junija.

– Opomba: V reki Dravi je ribolov dovoljen tudi na dve palici, samo v kombinaciji s talnim ribolovom.

(1palica – talni ribolov, 1palica – beličarjenje).

– V času od 1. februarja do 30. aprila je uporaba blestivke in drugih podobnih vab (plastična ribica) strogo prepovedana (lovopust ščuke).

– Lov Sulca JE dovoljen 01. oktobra do 15. februarja – z nakupom posebne dnevne dovolilnice, ribolov sulca je možno izvajat, če sta najmanj 2 (dva) ribiča.

– Nočni ribolov JE dovoljen od 30. junija do 30. septembra – z nakupom posebne nočne dovolilnice nočni ribolov je možno izvajat, če so najmanj 4 (štirje) ribiči, v revirjih, ki so določeni za izvajanje nočnega ribolova.

– Pri izlivih potokov je ribolov dovoljen do meje mešanja salmonidne in ciprinidne vode.
– Ribolov iz čolna je dovoljen samo s plačilom pristojbine, ki je vpisana v letni dovolilnici.

– Prepovedana je uporaba motorja z notranjim izgorevanjem.

– Uporaba »sonerja« za odkrivanje rib je prepovedana.

– Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč od tega pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.

– Na ribniku REŠ je v petkih popoldan dovoljen način izvajanja ribolova – (beličarjenje) po sistemu »ujemi in spusti«.

– Prepovedane vabe,

Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:
– živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov.
– vseh vrst rib in njenih delov.
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave;
– vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi.

– Pri izvajanju ribolova ravnamo z ujeto ribo na sledeč način:

(0) Za ribe, ki je ne moremo dvigniti s palico je obvezna uporaba podmetalke,
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.

OPOZORILO!! PRAVILA IZVAJANJA RIBOLOVA NA TEKMOVALNI TRASI

– Talni ribolov je prepovedan.

– Dovoljen je ribolov s plovcem, po sistemu UJEMI IZPUSTI !!!

– Dovoljeno je vijačenje.