Ribolovni Revirji

1. Komercialni ribolovni revirji

Drava

  •  revir 3 (HE Vuzenica – HE Vuhred)
  •  revir 4 (HE Vuhred – HE Ožbalt)

drava

Reka Drava predstavlja najpomembnejšo športno ribolovno vodo s katero gospodari RD Radlje. Vodno površino reke Drave predstavljata dva ločena ribiška  revirja; Drava 3, ki zajema vodno  površino od HE Vuzenica do HE Vuhred ter Dravo 4 ,ki predstavlja vodno površino reke Drave od zajezitve HE Vuhred do HE Ožbalt. Oba ribolovna revirja  sta izrazito  ciprinidnega  značaja. Najpogostnejše vrste rib: mrena, podust, klen , ploščič, rdečeoka , rdečeperka,zelenika, predatorske vrste  ščuka, smuč ,som..

 Ribnik Reš

rešRibnik Reš se nahaja v neposredni bližini Radelj ob Dravi. Ponuja prijeten ribolov v mirnem okolju. Poleg različnih vrst krapovcev, se v ribniku nahajata tudi ščuka in smuč, zato je mogoče kupiti tudi dovolilnico za vijačenje. Najpogostejše ribe so: krap, ploščič, babuška, amur, zelenika, rdečeperka, rdečeoka, ščuka, smuč,..

 


Bistrica (salmonidni revir)

bistrica

Edini komercialni salmonidni ribolovni revir RD Radlje je potok Bistrica. Spodnji del komercialnega revirja se nahaja v središču Spodnje Mute, zgornji del pa sega vse do jezu za ribogojnico, kjer se komercialni revir konča. Najpogostejše ribe so: potočna postrv, šarenka in lipan.

 


2. Ostali revirji v upravljanju RD Radlje

  • Cerkvenica
  • Vuhreščica
  • Velka
  • Brezniški potok
  • Pupaherjev potok
  • Ožbaltski potok